Підготовка дітей до школи

У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, усі 5-річні діти будуть охоплені дошкільною освітою. Дошкільні навчальні заклади забезпечують належну, відповідну сучасним вимогам, підготовку дітей до шкільного навчання. Тому зникає потреба в організації на базі загальноосвітніх навчальних закладів курсів підготовки дітей до школи.

Але, враховуючи різну періодичність, тривалість охоплення дітей організованими освітніми впливами в умовах тієї чи іншої форми здобуття дошкільної освіти та доцільність поступового адаптування дитини до шкільного життя, забезпечення їй можливості плавного входження у новий статус – статус учня, задумом програми є полегшення дитині переходу від дошкільного до шкільного життя. Тому Програму розраховано на підготовку до школи дітей шостого року життя, які не відвідують дитячий садок.

Програма зорієнтована на

- розвиток 4-х компонентів шкільної готовності (фізична, емоційно-вольова, інтелектуальна, соціальна готовність);

- перевагу психологічного компоненту у змісті;

- збереження наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти.

Програма будується на принципах:

  • здоров'язбереження;
  • безперервності, перспективності та наступності освіти;
  • природосообразності;
  • соціоцентричності;
  • педоцентричності;
  • проблемності;
  • доступності;
  • цілісності образу світу;
  • співробітництва та взаємодії.

Відмінні риси програми:

Універсальність, багатофункціональність, комплексність, інтегрованість змісту для забезпечення можливостей вирішити максимум завдань підготовки до школи за мінімум часу.

Мета програми:сприяння розвитку в дошкільників передумов для успішного шкільного навчання, а саме: підвищення рівня розвитку пізнавальної та емоційно-вольової сфер, комунікативних здібностей та вмінь, забезпечення плавного входження дітей в систематичне навчання.

Головні завдання програми :

·формування мотивів до навчання як бажання вирішувати навчальні та життєві проблеми;

·формування особистісної (соціально-психологічної) готовності ;

·формування емоційно-вольової сфери дитини;

·розвиток пізнавальних процесів;

·розширення та актуалізація знань про навколишній світ;

·формування мовних та мовленнєвих вмінь;

·розширення та актуалізація елементарних арифметичних знань та вмінь;

·формування фонетичних вмінь;

·підготовка руки до письма ;

·формування загальнонавчальних вмінь;

·роз'яснення батькам пріоритетів дошкільної та початкової освіти, особливостей підготовки дітей до школи.

У зв'язку з тим, що програму спрямовано на забезпечення повноцінного розвитку психічних та пізнавальних процесів майбутнього першокласника, які складають основу його шкільної готовності, 2/3 змісту програми займає психологічний компонент та 1/3 –інтегрованийпедагогічний компонент.

Програму розраховано на 24 навчальні години, із яких 16 годин передбачено на реалізацію змісту психологічного компоненту та 8 годин – на реалізацію змісту педагогічного компоненту.

Програмою передбачено проведення занять з батьками майбутніх першокласників (4 заняття), які проводяться психологом або вчителем у той час, коли діти також перебувають на уроках. До проведення таких занять залучаються медичні працівники, спеціалісти-дефектологи.

Заняття тривають протягом двох місяців (лютий-березень) та проводяться 1 раз на тиждень, у суботу. Шкільний день дитини складається із 3-х уроків по 30 хвилин із забезпеченням належного рухового режиму та режиму відпочинку (фізкультхвилинки, зміна місця діяльності, цікаві перерви між заняттями тощо). Два уроки (психологічного компоненту) проводяться шкільним практичним психологом, а третій (педагогічного компоненту) – вчителем початкових класів.

Останній день занять присвячується діагностуванню рівня засвоєння дитиною матеріалу даної програми.

Заняття проводяться у спеціально обладнаному приміщенні. Приміщення повинно бути просторим, мати належну кількість місця для проведення рухливих ігор, організації колективної взаємодії дитини і іншими дітьми, дітей з дорослим. До обладнання входять меблі, які відповідають росту дитини 5- 6-ти років, належне методичне та дидактичне забезпечення, яке сприятиме збереженню наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

Кількість дітей у групі до 25 осіб.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 47

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.