ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст. №5

від13.09.2018р. №194-а

ПОГОДЖЕНО

педагогічною радою

Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів№5

протокол від 31.08.2018р.№13

Положення

про педагогічну раду Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5

Первомайської міської ради Миколаївської області

1. Загальні положення

1.1. Педагогічна радає основним колегіальним органом управління закладом освіти.

1.2. Повноваження педагогічноїради визначаютьсяЗаконами України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту», статутом закладу освіти.

2. Порядок створення та склад педагогічної ради

2.1. Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

2.2. Усі педагогічні працівники закладу освіти є членами педагогічної ради і мають право та зобов'язані брати участь у її засіданнях.

3. Повноваження педагогічної ради

3.1. Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

- планує роботу закладу;

- ·схвалює освітнюпрограмузакладу та оцінює результативність їївиконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників,затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та статутом закладу до її повноважень.

4. Регламент роботи педагогічної ради

4.1. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який обговорюється на педагогічній раді і затверджується директором закладу освіти.

4.2. Дату проведення визначає адміністрація закладу освіти, але не рідше одного разу в два місяці.

4.3. Порядок денний заздалегідь доводиться до відома членів педагогічної ради. Для підготовки до засідання педагогічної ради створюється робоча група, яку очолює один із заступників директора ЗЗСО з навчально-виховної чи виховної роботи.

4.4. Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини відсутності окремих педагогів, веде протокол засідання педагогічної ради, веде журнал обліку та виконання ухвалених рішень.

4.5. Рішення педагогічної ради правомірні, якщо в засіданні беруть участь дві третини її складу за списком. Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів відкритим голосу­ванням.

4.6. Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у її роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

4.7. Кожне ухвалене рішення з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується наказом директора ЗЗСО.

4.8. Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.

4.9. Протоколи засідань педагогічної ради ведуться в електронному та паперовому варіантах і зберігаються на електронних носіях та в архіві навчального закладу протягом десяти років.

5. Виконання рішень педагогічної ради

5.1. Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в діюнаказом директора ЗЗСО.

5.2. Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковими для всіх працівників закладу освіти.

5.3. Голова педагогічної ради здійснює систематичний контроль виконання прийнятих рішень.

5.4. Питання про хід виконання рішень педради вноситься до порядку денного однієї з наступних педагогічних рад згідно визначених у рішеннях термінів.

Кiлькiсть переглядiв: 46

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.